شناسه : 3196632
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست "غلامرضا عطائی" معاون فرماندار خاتم و با حضور دیگر اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان خاتم برگزار شد


جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان به ریاست "غلامرضا عطائی" معاون فرماندار خاتم و با حضور دیگر اعضا در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم، جلسه شورای ترافیک شهرستان در خصوص مصوبات جلسه قبل و پیگیری انجام آن و درخواست های همشهریان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه معاون فرماندار خاتم  بر اولویت بندی پروژهها و اجرایی کردن مصوبات قبل تاکید کرد. و در ادامه جلسه پلیس راهور شهرستان آمار تصادفات درسال 91تا 92را ارائه داد.آدرس کوتاه :