جلسه شورای مشارکتهای مردمی در شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه شورای مشارکتهای مردمی در شهرستان خاتم برگزار شداولین جلسه شورای مشارکتهای مردمی شهرستان خاتم با هدف جذب و ساماندهي مشاركتهاي خيرين در جهت پيشبرد طرحهاي سازمان بهزيستي شهرستان برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم : این جلسه که با حضور "محمد علي شاه حسيني " فرماندار خاتم و جمعي از مسئولين شهرستان برگزار شد در ابتدا تکتاز رئیس بهزیستی  ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیتها و برنامه های سازمان بهزیستی در این شهرستان ، و برخی اقدامات انجام شده در این خصوص ، شناسایی خیرین و جذب مشارکت آنان را در پیشبرد طرحهای سازمان ضروری دانسته و تحقق این هدف را منوط به هماهنگی و همکاری ادارات مختلف با بهزیستی بیان کرد .

"  شاه حسيني "  نیز ضمن استقبال از برگزاری و تداوم این جلسات ، آمادگی خود را برای جلب مشارکت خیرین و هدایت این مشارکتها به سمت فعالیتها و جامعه هدف بهزیستی اعلام نمود .

در ادامه مسئولین سایر ادارات نیز ضمن بیان پیشنهادات و نحوه تعامل خود با بهزیستی ، آمادگی خود را جهت همکاری با این اداره اعلام نمودند .