شناسه : 155159763

جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان خاتم تشکیل گردید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار و با حضور جمعی از اعضا با موضوع بررسی علل وقوع حادثه ناگوار غرق شدن چند تن ازهمشهریان و راههای پیشگیری از تکرار چنین حوادث ناگوار در محل فرمانداری خاتم برگزار گردید

 فرجام فاضلی فرماندار شهرستان خاتم ضمن تسلیت به حاضرین ، با عنایت به غرق شدن پنج نفر از همشهریان در استخر ذخیره آب کشاورزی و باتوجه به به اینکه شهرستان خاتم قطب کشاورزی استان می باشد، تاکید نمود اداره جهاد کشاورزی  طی بازدید از کلیه طرحهای مربوطه و نظارت بر اجرای کلیه  نکات ایمنی دیگر شاهد  چنین حوادث ناگواری در شهرستان نباشیم.

گفتنی در ادامه هریک از اعضا پس از بحث وتبادل، نکاتی به شرح ذیل مصوب گردید.

1-مقرر گردید جهاد کشاورزی  شهرستان جلسه توجیهی برای نمایندگان چاه های کشاورزی برگزار و تکات ایمنی وآموزشی را متذکر شوند

2-مقرر گردیدجهاد کشاورزی شرکت های پیمانکاری ساخت استخرهای کشاورزی را موظف به رعایت موارد ایمنی کند

3- بانک کشاورزی وسایر بانک ها قسط آخر تسهیلات ساخت استخرها  را در صورت اجرای فنس کشی و نصب موارد ایمنی پرداخت نماید

4- منابع طبیعی و امور اراضی با تمام مالکان استخر های کشاورزی که بدون اخذ مجوز تغییر کاربری و دریافت تسهیلات اقدام به ساخت استخر نموده اند برخورد قانونی نماید

5-سازمان تبلیغات به اطلاع رسانی  از طریق روحانیون اقدام نمایند

6- بخشداران ، دهیاران در جلسه توجیهی نسبت به آموزش  موارد ایمنی و حفاظتی اقدام و دهیاران موظف به گزارش موارد تخلف به جهاد کشاورزی  میباشند

7-شرکت نوزیع برق درصورتی که موارد ایمنی رعایت نشده باشد از واگذاری امتیاز برق خودداری نماید

8-جهاد کشاورزی  موظف گردید به مالکان استخرهایی که موارد ایمنی را رعایت ننموده اند اخطاریه صادر و در صورت تخلف موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری شود

9- جهاد کشاورزی و شهرداری ها از طریق نصب بنر رعایت موارد ایمنی را به اطلاع شهروندان برسانند.


آدرس کوتاه :