جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان خاتم

جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندارو با حضور سایر اعضای این شورا با دستور کار آمادگی در مقابل حوادث ناشی از سیل تشکیل گردید

فاضلی دراین نشست بیان کرد: با توجه به بارش های پراکنده وسیل آسا در اکثر شهرستانهای استان از اعضای ستاد مدیریت بحران خواستار آمادگی کامل در جهت پیشگیری و مواجه با هر پیشامد احتمالی شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ادارات ونهادها در این خصوص بایستی با هم هماهنگ بوده و از هر گونه موازی کاری بپرهیزند