شناسه : 153485292

جلسه شورای مدیریت بحران شهرستان خاتم


جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندار و باحضورجمعی ازاعضای شورا مدیریت بحران در محل فرمانداری تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان خاتم به ریاست فاضلی فرماندارو با حضور سایر اعضای این شورا با دستور کار آمادگی در مقابل حوادث ناشی از سیل تشکیل گردید

فاضلی دراین نشست بیان کرد: با توجه به بارش های پراکنده وسیل آسا در اکثر شهرستانهای استان از اعضای ستاد مدیریت بحران خواستار آمادگی کامل در جهت پیشگیری و مواجه با هر پیشامد احتمالی شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: ادارات ونهادها در این خصوص بایستی با هم هماهنگ بوده و از هر گونه موازی کاری بپرهیزند


آدرس کوتاه :