شناسه : 341712
جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم به ریاست محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم برگزارشد.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار و رئیس شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان خاتم درجلسه شورای فرعی مبارزه بامواد مخدر این شهرستان براهمیت و لزوم ارائه آموزش به خانواده ها و فرهنگ سازی درزمینه پیشگیری و مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر به ویژه دربین جوانان و دانشگاهها تاکید نمود. در ادامه جلسه نیز   سرهنگ عبدالحسین پوررفیعی فرمانده انتظامی شهرستان گزارشی از اهم اقدامات انجام گرفته ارائه داد.  
جلسه شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" فرماندار و رئیس شورای فرعی مبارزه با موادمخدر شهرستان خاتم درجلسه شورای فرعی مبارزه بامواد مخدر این شهرستان براهمیت و لزوم ارائه آموزش به خانواده ها و فرهنگ سازی درزمینه پیشگیری و مقابله با توزیع و مصرف مواد مخدر به ویژه دربین جوانان و دانشگاهها تاکید نمود.

در ادامه جلسه نیز  سرهنگ عبدالحسین پوررفیعی فرمانده انتظامی شهرستان گزارشی از اهم اقدامات انجام گرفته ارائه داد.

 

آدرس کوتاه :