جلسه شورای آرد و نان

جلسه شورای آرد و نان


جلسه شورای آرد و نان
در اين جلسه كه با حضور  سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان،  اعلايي مدير كل غله و خدمات بازرگاني استان و ساير اعضاء تشكيل گرديد.
ابتدا فرماندار ضمن عرض خير مقدم تصريح كرد بنده از ابتداي قبول مسئوليت بر روي مسائل آرد و نان و سوخت حساس بوده و هميشه در جهت استفاده بهينه و جلوگيري از قاچاق اين دو كالاي مهم تأكيد داشته و دارم ودر سال جاري با عنايت به نامگذاري سال بعنوان سال اصلاح الگوي مصرف از طرف مقام معظم رهبري (مدظله العالي)در جهت ارتقاء كيفيت نان اقداماتي شده است اما مشكل اصلي شهرستان عدم كيفيت آرد مي باشد كه موجب پايين آمدن كيفيت نان شده است . لذا از مدير كل محترم غله مي خواهيم با عنايت به اينكه در آستانه انتخابات رياست جمهوري قرار داريم در جهت ارتقاء كيفيت آرد شهرستان اقدام نمايند.
فرماندار خاتم در ادامه اظهار داشت متأسفانه سرانه مصرف نان در كشور مادر مقايسه با ساير كشورها بيش از دو برابر مي باشد كه اين خود موجب افزايش ضايعات و قاچاق آرد و كفران نعمت مي گرددو مي بايست در جهت تعديل و كاهش ضايعات در اين بخش برنامه ريزي و با متخلفان برخورد جدي نمود.
در ادامه  مرادي بازرس ويژه استاندار محترم در امور آرد و نان تصريح كرد الحمدا... شهرستان خاتم در موضوع آرد و نان در سطح استان سر آمد است و به لحاظ كيفيت نان و رعايت مصرف آرد نيز خوشبختانه اقدامات خوبي انجام شده است البته يكسري ايرادات است كه شايد بدليل توجيه نبودن مي باشد موضوعي كه مطرح است افزايش وزن چانه خمير(دوچانه اي) و قيمت نان 50 تومان مي باشد كه اگر كوچكتر شود ضايعات نان به مراتب پايين تر خواهد بود.
 مرادي در ادامه افزود خوشبختانه زمينه كار در اين شهرستان خيلي خوب است و مردم بدليل اينكه خود كشاورز و توليد كننده گندم مي باشند بيشتر قدر اين نعمت را مي دانند و ما مسئولين مي بايست با برنامه ريزي جلو اصراف را گرفته كه اين امر هم موجب خوشحالي مردم و هم موجب خوشحالي خداوند متعال خواهد شد
 اعلايي مدير كل غله در پايان ضمن تقدير و تشكر از مسئولين شهرستان تصريح كرد نان از بدو تاريخ داراي اهميت بوده است مخصوصاً در شرايط فعلي و فاصله قيمت دولتي با بازار آزاد مي بايست بيشتر در اين بخش برنامه ريزي نمود و بايد همه دست به دست هم دهيم و در جهت ساماندهي بازار آرد و نان اقدام نمائيم و اين واقعاً يك كارطاقت فرسا و مشكل مي باشد و بايد همه در اين زمينه ما را ياري كنند البته در اين شهرستان نسبت به ساير شهرستانها كيفيت نان مطلوبتر است و اين نشانه زحمت مسئولين مي باشد و بايد با كنترل و نظارت بيشتر نگذاريم اين محصول حياطي بيهوده ضايع گردد.
در مورد كيفيت آرد كارخانه مهريز آرد اين كارخانه به هر كجا رفته واقعاً نارضايتي بوده و اينجانب بر حسب وظيفه اين قول را ميدهم كه از اول خرداد ماه آرد شهرستان از كارخانه روشن و دانه ساتأمين گردد.
 
لازم به ذكر است در پايان اين جلسه تصميماتي اتخاذ كه مهمترين آنها به شرح ذيل مي باشد:
1-  مقرر گرديد سهم آرد شهرستان خاتم از اول خرداد ماه از كارخانه روشن و دانه سا تأمين گردد.
2-  مقرر گرديد تسهيلات لازم جهت بهسازي نانوايي ها از طريق اداره كل غله پرداخت گردد.
3-  مقرر شد نسبت به راه اندازي نانوايي فانتزي شهرستان اقدام لازم معمول گردد.
4-  مقرر گرديد دو واحد نانوايي آزادپزي در شهرهاي هرات و مروست راه اندازي گردد.
         
                                                                                                                                                                   اكبر شمسی روابط عمومي فرمانداري