جلسه شوراي هماهنگي بحران شهرستان خاتم تشكيل شد

جلسه شوراي هماهنگي بحران شهرستان خاتم تشكيل شدبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه شوراي هماهنگي بحران شهرستان با محوريت اعلام طرحها و پروژه هاي پيشنهادي درسال آينده براساس اولويت همراه با ميزان  اعتبار مورد نياز و گزارش ميزان پيشرفت ريالي و فيزيكي پروژه ها توسط دستگاههاي اجرايي براساس اعتبارات تخصيصي از محل مديريت بحران  در سالن اجتماعات  فرمانداري خاتم تشكيل شد.

دراين جلسه  "محمد علي شاه حسيني" فرماندار شهرستان خاتم  ضمن تشكر از عنايت ويژه استاندار محترم و دستورات اكيد ايشان دررفع مشكلات اين شهرستان از مديريت بحران استانداري يزد به خاطر تامين بودجه لازم  از همان ابتداي نياز تشكر نمود و خواستار استمرار اين مساعدتها تا رفع كامل  خشكسالي و مشكلات مرتبط با آن درمنطقه شد

همچنين دراين جلسه درخصوص تامين آب براي  روستاهاي كرخنگان ، بورئيه ، رحمت آباد ، كرخنگان ، باغ معدن و اختصاص آب چاه آرتزين به بخش كشاورزي ودامپروري بحث وبررسي گرديد.