شناسه : 337192

جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم تشكيل شد


جلسه شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاتم با حضور فرماندار و اعضا تشكيل شد.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ابتدا "محمد علي شاه حسيني" فرماندار  ضمن عرض سلام و خير مقدم ، پيشاپيش عيد باستاني نوروز را تبريك و از اعضاء خواست كه با همكاري و تعامل همديگر كار فرهنگي و اقدامات پيشگيرانه را در دستور كار خود قرار دهند و براي سال آينده برنامه زمان بندي مشخصي از انجام كار فرهنگي و برگزاري كلاس هاي آموزشي تدوين و در جلسات شورا گزارش دهند.

 در ادامه جواد ميربهبودي دبير شورا گزارش فعاليت و اقدامات شوراي فرعي مبارزه با مواد مخدر شهرستان در طول مدت يكسال را ارائه و ضمن تشكر از اعضا تأكيد نمود كه همچنان اقدامات و فعاليتهايشان استمرار داشته باشد.

آدرس کوتاه :