جلسه شوراي ترافيك شهر ستان خاتم برگزار شد

جلسه شوراي ترافيك شهر ستان خاتم برگزار شد  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم جلسه شورای ترافیک شهر ستان خاتم  با حضور محمد علي شاه حسيني فرماندار خاتم ، بخشدار مركزي ، نیروی انتظامی  ، شهردار و رئيس اداره راه وشهرسازي ، دبير شوراي ترافيك و ديگر اعضاء  تشکیل شد.

در این جلسه به مسائل مختلف ترافیکی پرداخته شد و مقرر شد شهرداري  بعد از آسفالت خيابانها نسبت به خط كشي ونصب علائم راهنمائي ورانندگي اقدام كند و شهرداري واداره راه  وشهرسازي  درخصوص مشكلات وروديهاي شهر مسير شهربابك وني ريز بررسي واقدام لازم انجام دهد

براساس اين گزارش همچنين مقررشد با پيگيري راهنمائي ورانندگي  وبا همكاري اداره راه وشهرسازي نسبت به نصب علائم چشم گربه اي برروي سرعت گير روبروي كلانتري هرات اقدام كند ونيز  در خصوص موضوع پيچ صفائيه مروست مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد با پيگيريهاي شهرداري نسبت به آزاد سازي آن  اقدام شود و اداره وشهرسازي نسبت به زير سازي اقدام كند