جلسه شوراي آموزش وپرورش تشکیل شد

جلسه شوراي آموزش وپرورش تشکیل شد


با حضور فرماندار خاتم ؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراين جلسه پس از تلاوت آياتي از کلام وحي نورالديني مديرآموزش وپرورش خاتم باتشکر ازحضور اعضاء وگزارش اجمالي از فعاليت هاي آموزش وپرورش ،مصوبات جلسه قبل را قرائت واقدامات انجام شده رابيان کرد.

محمدعلي شاه حسيني فرماندارورئيس شوراي آموزش وپرورش خاتم باتبريک روز مادر وهفته مقام معلم براجراي مصوبات وپيگيريهاي لازم تاحصول نتيجه تاکيد نمود. درادامه اين جلسه محورهاي تجليل از رتبه هاي برترکنکورسال قبل، تخصيص ومحقق شدن پنج درصد درامدهاي شهرداري به آموزش وپرورش خاتم وساير مسائل جاري بحث وتبادل انديشه وتصميم گيري شد.