شناسه : 341462
به رياست فرماندار و رييس ستاد بحران شهرستان خاتم تشكيل شد

جلسه شوراي اداري به منظور برنامه ريزي مراسم هفته كاهش بلايا ي طبيعي


به گزارش ستاد حوادث فرمانداري خاتم جلسه برنامه ريزي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در تاريخ 7 مهر ماه مصادف با روز آتش نشاني و ايمني در فرمانداري خاتم تشكيل گرديد در اين جلسه سيد ناصر امامي فرماندار خاتم ضمن قرائت دستور العمل مربوطه اعلام داشت شعار امسال اين هفته كاهش خطر پذيري در مناطق شهري و برگشت پذيري شهرها در مقابل حوادث با هدف افزايش سطح آگاهيهاي عمومي مردم و انسجام دستگاههاي اجرايي   مي باشد و ازآنان   خواست با اجراي برنامه هاي متنوع و پيشگيرانه و با رويكرد آموزشي آمادگي را در مردم تقويت نما يندو همچنين پيشنهاد استقرار پايگاه سيار انتقال خون را در اين هفته نمود كه مورد استقبال شديد اعضاء قرار و مقررشد هماهنگيهاي لازم به عمل آيد و از اهم مصوبات برنامه اين هفته دراين جلسه   بدين شرح است :   برگزاري مانور زلزله در زمان صفر (در دو بخش مركزي و مروست)       برگزاري همايش ترويج و گسترش فرهنگ بيمه محصولات كشاورزي و دامي توسط بانك كشاورزي ، جهاد كشاورزي و دامپزشكي   اجراي مسابقات فرهنگي با رويكرد قرآن و احاديث جهت افزايش فرهنگ قرآني توسط اداره سازمان تبليغات اسلامي   اجراي مسابقات ورزشي با حضور قهرمانان استاني و شهرستاني توسط اداره تربيت بدني   تشكيل جلسه توجيهي با دهياران و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي با رويكرد آموزشي از طريق   بخشداريهاي   مركزي و مروست   برگزاري شب شعر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان   افتتاح پروژه هايي كه از محل اعتبارات   مديريت بحران اجرا شده اند   با حضور مسئولين استاني و كشوري   روابط عمومي فرمانداري خاتم گزارش تصويري جلسه شوراي اداري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي  
به رياست فرماندار و رييس ستاد بحران شهرستان خاتم تشكيل شد

به گزارش ستاد حوادث فرمانداري خاتم جلسه برنامه ريزي هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در تاريخ 7 مهر ماه مصادف با روز آتش نشاني و ايمني در فرمانداري خاتم تشكيل گرديد در اين جلسه سيد ناصر امامي فرماندار خاتم ضمن قرائت دستور العمل مربوطه اعلام داشت شعار امسال اين هفته كاهش خطر پذيري در مناطق شهري و برگشت پذيري شهرها در مقابل حوادث با هدف افزايش سطح آگاهيهاي عمومي مردم و انسجام دستگاههاي اجرايي  مي باشد و ازآنان  خواست با اجراي برنامه هاي متنوع و پيشگيرانه و با رويكرد آموزشي آمادگي را در مردم تقويت نما يندو همچنين پيشنهاد استقرار پايگاه سيار انتقال خون را در اين هفته نمود كه مورد استقبال شديد اعضاء قرار و مقررشد هماهنگيهاي لازم به عمل آيد و از اهم مصوبات برنامه اين هفته دراين جلسه  بدين شرح است :

 برگزاري مانور زلزله در زمان صفر (در دو بخش مركزي و مروست)   

 برگزاري همايش ترويج و گسترش فرهنگ بيمه محصولات كشاورزي و دامي توسط بانك كشاورزي ، جهاد كشاورزي و دامپزشكي

 اجراي مسابقات فرهنگي با رويكرد قرآن و احاديث جهت افزايش فرهنگ قرآني توسط اداره سازمان تبليغات اسلامي

 اجراي مسابقات ورزشي با حضور قهرمانان استاني و شهرستاني توسط اداره تربيت بدني

 تشكيل جلسه توجيهي با دهياران و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي با رويكرد آموزشي از طريق  بخشداريهاي  مركزي و مروست

 برگزاري شب شعر توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان

 افتتاح پروژه هايي كه از محل اعتبارات  مديريت بحران اجرا شده اند  با حضور مسئولين استاني و كشوري

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري جلسه شوراي اداري به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي

 

آدرس کوتاه :