جلسه شواری اقامه نماز شهرستان خاتم به رياست حجه الاسلام محمد رضائی امام جمعه شهر ، غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم و ساير اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه شواری اقامه نماز شهرستان خاتم به رياست حجه الاسلام محمد رضائی امام جمعه شهر ، غلامرضا عطائی سرپرست فرمانداری خاتم و ساير اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد


برگزاري جلسه شورای اقامه نماز شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در اين جلسه "حجت الاسلام محمد رضائی" امام جمعه شهر هرات و رئیس شورای اقامه نماز شهرستان به بيان اهميت فريضه نماز و نقش آن در تعالي و تزكيه انسانها اشاره و خواستار توجه به نمازبه خصوص در مدارس وادارات شهرستان شد.

درادامه اعضاء به درادامه در ادامه اعضاء جلسه  به بيان گزارش عملكرد خود در ارتباط با اقامه نماز پرداختند