جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم با دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان وسرپرست بانک ملی استان یزد

جلسه سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم با دبیرشورای هماهنگی بانکهای استان وسرپرست بانک ملی استان یزدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: دراین نشست جواد میربهبودی ضمن معرفی ظرفیت ها وپتانسیل های بخش مروست  درحوزهای مختلف با اشاره به اینکه بانک ملی مروست به عنوان بانک مادر درمقایسه با سایر بانکهای شهرستان بیشترین خدمات را به مردم منطقه ارائه می نماید واز زمان تنزل درجه شعبه مردم ازاین بابت نگرانند وبه جد خواستار پیگیری رفع مشکل وادامه خدمات طبق روال قبل هستند که نظرمسئولین استانی وشهرستانی هم این است که مشکل کد شعبه مروست مرتفع گردد.
میربهبودی اظهار نمود: آنچه برای ما مهم است رفاه وآسایش مردم است، که مجبور نباشند به خاطر استفاده از خدمات بانکی مسافت110کیلومتری رفت وبرگشت را تا مرکز شهرستان طی کنند.
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد : در ارتباط با افزایش منابع مالی بانک، مردم وفعالین اقتصادی اعلام همکاری نمودند انشاالله با تامین منابع و همچنین با افتتاح حساب و گردش مالی خوبی که در آینده با حمایت اهالی انجام خواهد شد به زودی شاهد رفع مشکل شعبه وارتقا درجه بانک وبرقراری سطح مطلوب خدمات همانند گذشته باشیم.
درپایان مقررگردید: منابع مالی بانک  با همکاری مردم ومسئولین افزایش یابد وهمچنین بانک در جهت حمایت ازتولید وپرداخت تسهیلات اشتغالزا به بخش خصوصی و هرگونه سرمایه گذاری در زمینه های مختلف  اعلام آمادگی نمود.