شناسه : 158812107

جلسه ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم درارتباط با بازگشایی مساجد در شبهای قدر ماه مبارک رمضان


جلسه ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم درارتباط با بازگشایی مساجد در شبهای قدر ماه مبارک رمضان به ریاست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم ودیگر مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.

تصمیمات ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم درارتباط با بازگشایی مساجد در شبهای قدر ماه مبارک رمضان :
_ساعت شروع مراسم احیاء شبهای قدر  24 و ساعت ختم مراسم 2 بامداد به مدت دوساعت می باشد.
_روحانیون محترم نسبت به توجیه شرکت کنندگان در مراسم شبهای قدر اقدام نمایند.
_اولویت برگزاری مراسم در فضای باز مساجد می باشد.در غیر اینصورت ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی و بازنمودن دربها و پنجره ها با ظرفیت محدود (یک چهارم) اقدام گردد.
_کلیه شرکت کنندگان در مراسم می بایست از ماسک و دستکش استفاده کنند.
_در صورت امکان هیئت امنای مساجد با کمک خیرین نسبت به تهیه ماسک اقدام نمایند.
_ضروری است شرکت کنندگان در مراسم مهر، تسبیح، سجاده و چادر نماز(مخصوص بانوان) همراه داشته باشند.
_در صورت امکان هیئت امنای مساجد با کمک خیرین نسبت به تهیه ماسک اقدام نمایند ورعایت پروتکلهای بهداشتی الزامیست.
_از هرگونه پذیرایی و توزیع نذورات جدا خود داری شود.
_اطلاع رسانی مناسب از طرف هیئت امنای مساجد و بسیج محلات درخصوص عدم حضور افراد با بیماری‌های خاص،بیماری‌های زمینه ای با ریسک بالا، سالمندان و کودکان صورت گیرد.
 _ رعایت تهویه مناسب در محلهای بسته و شبستانهای مساجد الزامی است.
_هیئت امنا، روحانی مساجدو بسیج مسئول نظارت و حسن اجرای برنامه در مساجد می باشند.
_کارشناسان بهداشت شهرستان نظارت دقیق براجرای پروتکلهای بهداشتی داشته باشند.
_نیروی انتظامی نسبت به تامین نظم وامنیت مراسم اقدام نماید.

ستاد پیشگیری ومقابله با ویروس کرونا شهرستان خاتم


آدرس کوتاه :