شناسه : 158217731

جلسه ستاد پیشگیری ،هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران درشهرستان خاتم


با توجه به اخطاریه های هواشناسی مبنی بر پیش بینی بارش های شدیدو سیل آسا در مناطقر جنوبی جلسه ستاد پیشگیری ؛هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان به ریاست فاضلی فرماندار،معاون عمرانی فرماندار،بخشدار مرکزی و همچنین بصورت ویدئو کنفرانس با حضور شاکری شمسی مدیر کل مدیریت بحران استان و جمعی از مسئولین در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :