جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه ها به منظور بررسي سوخت بخش كشاورزي خاتم به رياست فرماندار تشكيل گرديد.

جلسه ستاد هدفمندسازي يارانه ها به منظور بررسي سوخت بخش كشاورزي خاتم به رياست فرماندار تشكيل گرديد.وي شهرستان خاتم را مهمترين قطب كشاورزي استان يزد دانست واظهار داشت 1050 دستگاه تراكتور ،  17 دستگاه كمباين ، 6  واحد ذرت خشكني و 50 حلقه چاه كشاورزي گازوييل سوز  در شهرستان وجود دارد و بر خلاف تصور شهرستان خاتم با دارا بودن 40هزار متر مربع گلخانه و 17واحد مرغداري در اين صنعت نيز از جايگاه خوبي در استان يزد برخوردار است . 

فرماندار خاتم در ادامه كشاورزي را به فرموده امام راحل (ره) محور توسعه و استقلال كشور دانست و دغدغه  اصلي مسئولين محترم استاني در دولت دهم را كمك به قشر آسيب پذير جامعه برشمرد و از عنايت استاندار محترم استان به شهرستان درحال توسعه خاتم تقدير و تشكر و اضافه نمود بايد طوري برنامه ريزي شود كه با اجراي اين قانون هيچگونه آسيبي به قشر كشاورز و توليد كننده وارد نگردد.

لازم به ذكر است در اين جلسه بخشداران مركزي و مروست و مسئولين جهاد كشاورزي هرات و مروست ،بازرگاني ،شركت نفت ، تعاون روستايي،و كارشناسان كشاورزي فرمانداري حضور داشتند و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه توزيع سهميه سوخت حمايتي تخصيص يافته به كشاورزان بخش مركزي و مروست تصميم گيري ومقرر شد مرغداري ها و گلخانه ها و چاههاي گازوئيلي زير كشت گندم در اولويت سهميه حمايتي قرار گرفته و در خصوص كمبودهايي كه در اين بخش وجود دارد مسئولين محترم سازمان جهاد كشاورزي استان مساعدت ممكن را معمول نمايند.