شناسه : 338702

جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در شهرستان خاتم تشکیل شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری   خاتم   "غلامرضا عطائی "بخشدار مرکزی   خاتم در این جلسه ضمن تسلیت شهادت دکتر بهشتی و 72تن از یاران ایشان تصریح کرد: همانطور که مستحضرید افرادی که دریک جامعه زندگی می کنند از حق وحقوقی برخوردارند وبالعکس در قبال جامعه نیز باید قوانینی توسط افراد رعایت گردد   و مصادیق فراوانی وجود دارد که گویای این موضوع است و لذا باید به حقوق شهروندان احترام گذاشته واز آن به خوبی صیانت نماییم. عطائی درادامه افزود: طی چند جلسه گذشته که با موضوع حقوق شهروندی برگزار گردیدمصوبات   خوبی درراستای صیانت از حقوق شهروندی داشته ایم و از مسئولين ادارات شهرستان خواستند تا گزارشی اقدامات انجام شده در اين خصوص را ارائه نمایند. در پايان جلسه تصميماتي در خصوص صيانت از حقوق شهروندي اتخاذ و ادارات موظف به پيگيري مصوبات شدند .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری  خاتم  "غلامرضا عطائی "بخشدار مرکزی  خاتم در این جلسه ضمن تسلیت شهادت دکتر بهشتی و 72تن از یاران ایشان تصریح کرد: همانطور که مستحضرید افرادی که دریک جامعه زندگی می کنند از حق وحقوقی برخوردارند وبالعکس در قبال جامعه نیز باید قوانینی توسط افراد رعایت گردد و مصادیق فراوانی وجود دارد که گویای این موضوع است و لذا باید به حقوق شهروندان احترام گذاشته واز آن به خوبی صیانت نماییم.

عطائی درادامه افزود: طی چند جلسه گذشته که با موضوع حقوق شهروندی برگزار گردیدمصوبات  خوبی درراستای صیانت از حقوق شهروندی داشته ایم و از مسئولين ادارات شهرستان خواستند تا گزارشی اقدامات انجام شده در اين خصوص را ارائه نمایند.

در پايان جلسه تصميماتي در خصوص صيانت از حقوق شهروندي اتخاذ و ادارات موظف به پيگيري مصوبات شدند .

آدرس کوتاه :