جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خاتم به روایت تصویر

جلسه ستاد دهه فجر شهرستان خاتم به روایت تصویر