جلسه ستاد تسهيلات نوروزي در شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه ستاد تسهيلات نوروزي در شهرستان خاتم برگزار شد 

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ، امامي در ادامه به پتانسيلهاي شهرستان اشاره و افزود شهرستان خاتم در بحث منابع طبيعي ، محيط زيست ، كشاورزي و اماكن تاريخي از پتانسيلهاي منحصر به فردي برخوردار است وجود جنگلهاي باغ شادي ، باغ معدن و وجود گونه هاي پرندگاني چون هوبره و حيواناتي مانند كل ، بز ، گوزن زرد ايراني و ... و اماكن تاريخي مانند قلعه مروست ، قلعه ملكي هرات ، غار بابا زاهد كرخنگان و ... از جمله اين قابليتها مي باشد كه بايد اين ويژگيها به اطلاع هم ميهنان برسد و الحمدا... در دو سال اخير در اين زمينه اقدامات خوبي انجام شده اما كافي نبوده و بايد بيشتر كار شود .

در ادامه جلسه پس از بحث و بررسي مقرر گرديد چادرهائي در ميادين وروديهاي شهرهاي هرات و مروست نصب و مدارسي نيز جهت اسكان مسافرين در نظر گرفته شده و اماكن تفريحي و ديدني شهرستان نيز آماده و بروشور ي حاوي اطلاعات كلي شهرستان چاپ و در بسته اي فرهنگي حاوي اقلام ديگر بين مسافران نوروزي توزيع گردد .