شناسه : 158881655

جلسه ستادپیشگیری، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم


جلسه ستادپیشگیری، هماهنگی وفرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان خاتم با محوریت مانوراطفاء حریق به ریاست میربهبودی سرپرست فرمانداری خاتم و با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.


آدرس کوتاه :