جلسه ساماندهی مجموعه تفریحی و گردشگری سرچشمه نهر مسیح خاتم برگزار شد

جلسه ساماندهی مجموعه تفریحی و گردشگری سرچشمه نهر مسیح خاتم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این جلسه هریک از اعضا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید:

1-اداره میراث فرهنگی ، صنایع گردشگری شهرستان با هماهنگی اداره کل استا نسبت به تعیین تکلیف سرمایه گذارو بهره بردار قبلی مجموعه اقدام و بهره بردارجدید را معرفی نماید.

2-شهرداری هرات در صورت آمادگی جهت واگذاری در بحث سرمایه گذاری دراین مجموعه طی تفاهم نامه ای بااداره کل میراث فرهنگی اقدامات لازم بعمل آورد

4-اداره برق وآب شهرستان نسبت به اصلاح شبکه اقدام نمایند

5-شرکت تعاونی دهیاری ها با همکاری شهرداری نسبت به نظافت در این مجموعه اقدام نماید.