شناسه : 341432
تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درشهرستان خاتم

جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان خاتم با حضور محمد علی شاه حسینی فرماندار خاتم و روسای ادارات برگزارگردید


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که   به منظور تبیین وظایف اعضاء ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شد .فرماندار خاتم ضمن تاکید برهمکاری ادارات با ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مطالبی را درمورد اهمیت امور جوانان بیان نمودندو خواستار ارائه برنامه فوق و منسجم و قابل اجرا ازسوی ادارات شدند. درادامه احمد فلاحتی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم درخصوص اهمیت ستاد ساماندهی امور جوانان مطالبی را عنوان کرد.  
تشکیل جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان درشهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم این جلسه که  به منظور تبیین وظایف اعضاء ستاد ساماندهی امور جوانان تشکیل شد .فرماندار خاتم ضمن تاکید برهمکاری ادارات با ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مطالبی را درمورد اهمیت امور جوانان بیان نمودندو خواستار ارائه برنامه فوق و منسجم و قابل اجرا ازسوی ادارات شدند.

درادامه احمد فلاحتی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم درخصوص اهمیت ستاد ساماندهی امور جوانان مطالبی را عنوان کرد.

 

آدرس کوتاه :