جلسه ساماندهي وضعيت حمل ونقل روستايي برگزار گرديد.

جلسه ساماندهي وضعيت حمل ونقل روستايي برگزار گرديد.


با حضور فرماندار خاتم:

بنا به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم اولين جلسه ساماندهي وضعيت حمل ونقل روستايي با حضور فرماندار و تعدادي از مسئولين از دفتر امور روستايي استانداري و بخشداران مركزي و مروست و ديگر مسئولين در سالن جلسات فرمانداري خاتم برگزار گرديد.

 

 در اين جلسه امامي ميبدي ضمن عرض خير مقدم به حاضرين پيرامون اهميت جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسه مطالبي را عنوان نمودند.

در ادامه  نمايندگان استانداري و ادارات كل حمل و نقل  و راه و ترابري توضيحاتي در زمينه مسائل حمل و نقل روستائي ارائه و در پايان با جمعبندي نقطه نظرات كليه مسيرها و ناوگان موجود شهرستان مشخص و پيشنهادات لازم به منظور در نظر گرفتن ناوگان جديد و همچنين جايگزيني ناوگان فرسوده از سوي حاضرين در جلسه داده شد .