شناسه : 148495725

جلسه رفع معارضات مسیر کمربندی جنوب شرق هرات


جلسه رفع معارضات مسیر کمربندی جنوب شرق هرات به ریاست محمودی معاون عمرانی فرماندار وسایر اعضا در محل فرمانداری خاتم برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در پایان این جلسه محمودی به اتفاق دانشور رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان، ابراهیمی رئیس اداره برق و نمایندگان پیمانکار از پروژه ساخت مسیر کمربندی جنوب شرق هرات بازدید و معارضات مربوط به اداره برق مورد بررسی قرار گرفت.


آدرس کوتاه :