شناسه : 141769946

جلسه داخلی فرماندار خاتم با پرسنل و کارمندان فرمانداری شهرستان


تشکیل جلسه داخلی فاضلی فرماندار خاتم با حضورمعاون سیاسی امنیتی فرماندار،وسایر همکاران درخصوص هم فکری وتعامل در جهت تکریم ارباب رجوع،رعایت حقوق شهروندی ،رفع مسائل ومشکلات شهرستان در محل دفترکار فرماندارخاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :