جلسه توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار درشعب اخذ رای در شهرستان خاتم تشکیل شد

جلسه توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار درشعب اخذ رای در شهرستان خاتم تشکیل شد


با هدف آموزش وظایف نمایندگان فرماندار؛

ه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" درجلسه توجیهی و آموزشی نمایندگان فرماندار درشعبات اخذرای انتخابات درشهرستان خاتم که درمحل سالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد، جایگاه و نقش نمایندگان فرماندار را در امر برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دراین شهرستان  تبیین کرد.

رئیس هیات اجرائی انتخابات شهرستان خاتم نمایندگان خودرا بررعایت بی طرفی توصیه کرد و از آنان خواست: تمام تلاش خود را برای صیانت از آرای مردم و اجرای دقیق قوانین بکار بگیرند  و به هیچ احدی اجازه ندهند که خدشه ای در روند انتخابات و یا شبهه ای بر صحت اجرای آن وارد کند.

 جواد میربهبودی بخشدار مرکزی خاتم هم درادامه این جلسه توضیحاتی درخصوص قانون انتخابات و شرح وظایف نمایندگان فرماندار ارائه کرد و به سوالات و پرسش های آنان پاسخ داد.