شناسه : 342362

جلسه توجيهي مقابله با بلاياي طبيعي دهياران و شوراهاي اسلامي بخش مركزي و مروست به مناسبت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي در محل فرمانداري تشكيل گرديد .


در ابتداي اين جلسه سيد ناصر امامي فرماندار خاتم ضمن عرض سلام و خير مقدم خدمت كارشناسان مديريت بحران استان آقايان مهندس دهقاني و ملك ثابت و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي و دهياران وگراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي اعلام داشت شهرستان خاتم به خاطر فاصله بسيار دور تا مركز استان و نداشتن امكانات و تجهيزات امدادي كافي و قرار گرفتن برروي خط زلزله در موقعيت استراتژيكي خاصي قرار دارد كه نياز است دهياران به عنوان مدير بحران در روستاها مسائل آموزشي را به صورت تئوري و محلي جدي بگيرند و دانستنيها را بدانند سپس مهندس ملك ثابت با تشكر از فرماندار و دبير ستاد حوادث مقدمه اي از چگونگي تشكيل سازمان مديريت بحران ارائه و به بيان مطالب آموزشي در خصوص انواع بلاياي طبيعي و مراحل مديريت بحران پرداختند و نيز به صورت عملي آموزش اطفاء حريق توسط ايشان داده شد و همچنين مسابقه فرهنگي با موضوع بلاياي طبيعي از منظر قرآن نيز برگزار گرديدو در پايان جلسه نيز مهندس دهقاني نيز از دهياران و شوراها خواستند كه پروژه هاي مورد نياز در روستاها را به ستاد حوادث فرمانداري اعلام و در پايان عطايي بخشدار مركزي از كارشناسان مديريت بحران استان ، دهياران و شورهاي اسلامي روستاها تقدير و تشكر نمودندوهمچنين ميربهبودي دبير ستاد حوادث و سرپرست جمعيت هلال احمرخاتم از دهياران خوست با ارائه مدارك نسبت به ثبت نام و شركت در   دوره آموزشي 35 ساعته پايه   امداد و كمكهاي اوليه اقدام نمايند . روابط عمومی فرمانداری خاتم

در ابتداي اين جلسه سيد ناصر امامي فرماندار خاتم ضمن عرض سلام و خير مقدم خدمت كارشناسان مديريت بحران استان آقايان مهندس دهقاني و ملك ثابت و اعضاي محترم شوراهاي اسلامي و دهياران وگراميداشت هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي اعلام داشت شهرستان خاتم به خاطر فاصله بسيار دور تا مركز استان و نداشتن امكانات و تجهيزات امدادي كافي و قرار گرفتن برروي خط زلزله در موقعيت استراتژيكي خاصي قرار دارد كه نياز است دهياران به عنوان مدير بحران در روستاها مسائل آموزشي را به صورت تئوري و محلي جدي بگيرند و دانستنيها را بدانند سپس مهندس ملك ثابت با تشكر از فرماندار و دبير ستاد حوادث مقدمه اي از چگونگي تشكيل سازمان مديريت بحران ارائه و به بيان مطالب آموزشي در خصوص انواع بلاياي طبيعي و مراحل مديريت بحران پرداختند و نيز به صورت عملي آموزش اطفاء حريق توسط ايشان داده شد و همچنين مسابقه فرهنگي با موضوع بلاياي طبيعي از منظر قرآن نيز برگزار گرديدو در پايان جلسه نيز مهندس دهقاني نيز از دهياران و شوراها خواستند كه پروژه هاي مورد نياز در روستاها را به ستاد حوادث فرمانداري اعلام و در پايان عطايي بخشدار مركزي از كارشناسان مديريت بحران استان ، دهياران و شورهاي اسلامي روستاها تقدير و تشكر نمودندوهمچنين ميربهبودي دبير ستاد حوادث و سرپرست جمعيت هلال احمرخاتم از دهياران خوست با ارائه مدارك نسبت به ثبت نام و شركت در  دوره آموزشي 35 ساعته پايه  امداد و كمكهاي اوليه اقدام نمايند .

روابط عمومی فرمانداری خاتم

آدرس کوتاه :