جلسه برنامه هاي هفته سلامت در سال 92در شهرستان خاتم اعلام شد

جلسه برنامه هاي هفته سلامت در سال 92در شهرستان خاتم اعلام شد


توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان خاتم صورت گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه هماهنگي برنامه هاي پيش پيني شده در هفته سلامت سال 92 با حضور مدير آموزش وپرورش ،معاون پرورشي فرهنگي و،مربيان بهداشت وکارشناس شبکه بهداشت خاتم درمحل دفتر مديريت آموزش وپرو.رش برگزار شد.

دراين جلسه درخصوص  فعاليت هاي هفته سلامت سال 92 با شعار"فشار خون را جدي بگيريم بحث وتبادل نظرشد .

گفتني است غربال گيري فشارخون وتشکيل پرونده سلامت فرهنگيان وتشکيل همايش دانش آموزي ابتدائي  ازاهم مصوبات وبرنامه هاي اجرائي کميته سلامت درهفته سلامت درمدارس شهرستان خاتم است.