جلسه برنامه ریزی دیدار استاندار و مدیران کل از خانواده های معظم شهدا شهرستان خاتم در فرمانداری تشکیل شد

جلسه برنامه ریزی دیدار استاندار و مدیران کل از خانواده های معظم شهدا شهرستان خاتم در فرمانداری تشکیل شد


با حضور فرماندار خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه برنامه ریزی بازدید محمد رضا فلاح زاده استاندار به همراه مدیران کل از خانواده های معظم شهدای شهرستان خاتم درمحل فرمانداری برگزار گردید.

درابتدای این جلسه اقدامات و برنامه های این بازدید توسط فرماندار خاتم تشریح و اعضاء جلسه به ارائه پیشنهادات پرداختند.