جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای جهادی درشهرستان خاتم برگزار شد

جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای جهادی درشهرستان خاتم برگزار شد


با حضور فرماندارخاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  این جلسه که با حضور فرماندار، بخشدارمرکزی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم و مسئولین شهرستان برگزار گردید" سرهنگ محمد رضا عطائی" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم با اشاره به اینکه اردوهای جهادی تجلی فرهنگ ایثار ، کمک و خدمت رسانی به مردم مناطق محروم درسطح جامعه است افزود: این اردوها بستر مطلوبی دارد از جمله می توان به ترویج کار و تلاش برای آبادانی کشور ، کسب تجربیات مختلف درانجام پروژه های کوچک و آماده سازی جوانان نام برد.