شناسه : 346602
با حضور فرماندارخاتم؛

جلسه برنامه ریزی جهت برگزاری اردوهای جهادی درشهرستان خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   این جلسه که با حضور فرماندار، بخشدارمرکزی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم و مسئولین شهرستان برگزار گردید" سرهنگ محمد رضا عطائی" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم با اشاره به اینکه اردوهای جهادی تجلی فرهنگ ایثار ، کمک و خدمت رسانی به مردم مناطق محروم درسطح جامعه است افزود: این اردوها بستر مطلوبی دارد از جمله می توان به ترویج کار و تلاش برای آبادانی کشور ، کسب تجربیات مختلف درانجام پروژه های کوچک و آماده سازی جوانان نام برد.
با حضور فرماندارخاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  این جلسه که با حضور فرماندار، بخشدارمرکزی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم و مسئولین شهرستان برگزار گردید" سرهنگ محمد رضا عطائی" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خاتم با اشاره به اینکه اردوهای جهادی تجلی فرهنگ ایثار ، کمک و خدمت رسانی به مردم مناطق محروم درسطح جامعه است افزود: این اردوها بستر مطلوبی دارد از جمله می توان به ترویج کار و تلاش برای آبادانی کشور ، کسب تجربیات مختلف درانجام پروژه های کوچک و آماده سازی جوانان نام برد.

آدرس کوتاه :