شناسه : 145438948

جلسه بررسی پروژه های عمرانی روستاهاباحضورسرپرست بخشداری مرکزی


جلسه بررسی پروژه های عمرانی روستاهاباحضورسرپرست بخشداری مرکزی ،نمایندگان طرح وسایراعضا باموضوع الویت بندی طرحهای عمرانی درمحل فرمانداری خاتم برگزارشد.


آدرس کوتاه :