شناسه : 158795288

جلسه بررسی و شناسایی افراد نیازمند وآسیب دیده از کرونا


جلسه بررسی و شناسایی افراد نیازمند وآسیب دیده از کرونا و تصمیم گیری در خصوص توزیع میزان کمک بنیاد علوی به اقشار آسیب پذیر در سطح شهرستان به ریاست میربهبودی ، اداره صنعت معدن وتجارت،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ورئیس کمیته امداد در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.
آدرس کوتاه :