جلسه بررسی و جمع بندی مسائل روستاهای شهرستان خاتم در سفر یکروزه مدیر کل دفتر امور روستایی و شورا

جلسه بررسی و جمع بندی مسائل روستاهای شهرستان خاتم در سفر یکروزه مدیر کل دفتر امور روستایی و شورابه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم: در این نشست مشکلات روستاها که طی بازدیدی از نزدیک بررسی ودر جلسه جمع بندی در محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکر است نتایج حاصل از این سفربدین شرح می باشد:

دهستان فتح آباد

روستای کوشک آسفالت خیابان اصلی  روستا و پیگیری رفع مشکل چاه کشاورزی روستا وارائه تسهیلات تبصره 16 به تعدادی از متقاضیان.
- روستای چاکری ترمیم و مرمت قنوات حاشیه جاده ورودی روستا
-روستای فتح آباد احداث زمین ورزشی  چمن مصنوعی
-روستای هاشم آباد هرات اصلاح میدان و مرمت قنات روستا
-روستای خوانسار تامین برق زمین ورزشی چمن مصنوعی روستا وپیگیری کلنگ زنی وشروع به کار اورژانس 115 خوانسار.
_پروژه مشترک و پیشنهادی فرماندار محترم برای روستاهای بخش مرکزی دهستان فتح آباد اجرای شبکه روشنایی از ورودی شهر هرات تا روستای فتح آباد به طول تقریبی حدود ۴ کیلومتر که به صورت فاز به فاز با مشارکت شرکت توزیع برق ودفتر امور روستایی وشوراهای استانداری  اجرا خواهد شد.
??بخش چاهک
- چاهک گازرسانی به مجتمع دامپروری و اورژانس 115 و  مجوز اجرای خط انتقال شبکه گاز مجتمع گلخانه ای چاهک  تامین اعتبار 400 میلیون تومان اعتبار مناطق محروم برای تعریض جاده چاهک شهریاری وکمربندی چاهک
- پیگیری اجرای شروع به ساخت خانه های  بهداشت روستاهای ولیعصر و شهریاری علیا باهمکاری خیرین وبنیاد برکت استان.
پروژه مشترک وپیشنهادی فرماندار محترم برای بخش چاهک تامین اعتبار واجرای خط انتقال آب شرب و احداث مخزن برای آبرسانی به  ۱۱ روستای دهستان شهریاری علیا (چالمه، چاه ابوالفضل، اسلام آباد چاه منج، سربرزی، چاه خورمیزی، شهریاری علیا، سفلی، بختیاری، قناتو، باغ معدن).
-احداث پل مسیرهای قناتو وباغ معدن با مشارکت اداره کل حمل ونقل جاده ای استان.
-ارائه تسهیلات تبصره 16 به متقاضیان در روستاها.