جلسه بررسي مسائل و مشكلات استقرار واحد هاي صنعتي با حضور معاون برنامه ريزي استانداريزد برگزار شد

جلسه بررسي مسائل و مشكلات استقرار واحد هاي صنعتي با حضور معاون برنامه ريزي استانداريزد برگزار شدجلسه بررسي مسائل و مشكلات استقرار واحد هاي صنعتي با حضور معاون برنامه ريزي استاندار ، فرماندار شهرستان خاتم و تعدادي از مديران كل استان يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم در اين جلسه ابتدا شاه حسيني فرماندار خاتم با اشاره به درخواست هاي مردم و ضرورت توسعه صنعتي شهرستان با اشاره به مجوزهايي كه براي چندين واحد توليدي در شهرستان صادر گرديده است و عدم شروع به كار آنها ، از مسئولين استان درخواست همكاري و همراهي و تسريع در راه اندازي واحد هاي مذكور نمود .

 در اين جلسه همچنين موارد ذيل مصوب گرديد :

1-      پيگيري صدور مجوز سه مجتمع گلخانه در شهرستان خاتم توسط جهاد كشاورزي استان يزد  

2-       صدور مجوز تاسيس سه واحد كاشي توسط سازمان صنايع استان يزد

3-      پيگيري تأمين آب صنايع از محل صرفه جويي هاي شهرستان توسط آب منطقه اي استان يزد

4-       شروع به كار عمليات گاز رساني در شهرهاي  هرات و مروست

5-       شروع به كار عمليات اجرايي دو واحد توليد كاشي حد اكثر سقف يكماه آينده ( در غير اينصورت اين دو واحد خلعيت و به ديگران واگذار ميگردد )

 

در ادامه اين جلسه محمد رضا بابايي معاون برنامه ريزي استاندار با تأكيد بر توسعه در مناطق محروم ، مسئول پيگيري مصوبات اين جلسه را مدير كل اقتصادي استانداري ، مديران ادارات استان و فرماندار شهرستان خاتم قرار داد .