جلسه بررسي طرح‌هاي جامع شهري شهرهاي هرات و مروست در محل فرمانداري شهرستان خاتم تشكيل شد .

جلسه بررسي طرح‌هاي جامع شهري شهرهاي هرات و مروست در محل فرمانداري شهرستان خاتم تشكيل شد .به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه يزد در خاتم، فرماندار خاتم در اين جلسه در خصوص اطلاعات و جلسات برگزار شده جهت بررسي طرح‌هاي جامع شهرهاي هرات و مروست توضحياتي عنوان كرد.

سيدناصر امامي با تاكيد براهميت طرح‌هاي جامع در توسعه شهرها از ادرات شهرستان خواست كه اقدامات، پيشنهادات و موارد قابل طرح در اجراي هرچه بهتر طرح مذكور را در اختيار مشاور طرح و شهرداريها قرار دهند .

در ادامه توسعه چهار جانبه شهر مروست بطرف كمربندي فعلي و كمربندي جديد در طرح جامع، درنظر گرفتن زمين مورد نياز مسكن مهر مروست، تهيه طرح كمربندي ضلع غربي شهر هرات، طرح توسعه شهر هرات بر اساس الگوي اول ارائه شده توسط مشاور با اضافه نمودن شهرك صفائيه به تاييد رسيد .

 

گزارش تصویری جلسه بررسی طرحهای پیشنهادی جامع شهرهای هرات و مروست