شناسه : 139822537

جلسه بخشدار مرکزی با مدیرعامل وکارشناسان شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی


جلسه بخشدار مرکزی با حضورمدیر عامل شرکت تعاونی دهیاران بخش مرکزی ودهیار چاهک در خصوص برنامه ریزی جهت تسریع در روند اجرای پروژه های در حال اجرا،سرمایه گزاری در معدن شن و ماسه کوهستان و پمپ بنزین در محل بخشداری مرکزی برگزار شد.


آدرس کوتاه :