شناسه : 352332
تشکیل گردید:

جلسه آموزشی: به بهانه روز جهانی بیماریهای زئونوز در شبکه بهداشت شهرستان خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم :در راستای روز جهانی بیماریهای زئونوز جلسه ای با حضور مسئولین روابط عمومی ها و رابطین بهداشت ادارات شهرستان خاتم تحت عنوان آشنایی با بیماریهای زئونوز و روشهای پیشگیری از این بیماریها در محل سالن شبکه بهداشت شهرستان برگزار گردید.
تشکیل گردید:

دکتر فلاحتی مدیر شبکه بهداشت شهرستان خاتم :ضمن تبریک اعیا د شعبانیه به خصوص ولادت حضرت علی اکبر ع  و روز جوان و همچنین  تبریک پیشاپیش  ولادت امام عصر (عج) به تشریح بیماریهای زئونوز پرداخت.

وی افزود :بیماریهای زئونوز بیماری مشترک بین انسان و دام می باشد و شایعه ترین انها نیز تب مالت،سالک،تب خونریزی  دهنده کریمه کنگو و هاری می باشد که باید در بحث آموزش و روشهای پیشگیری از  این نوع بیماریها  تلاش مضاعفی انجام گیرد.

مدیر  شبکه بهداشت شهرستان خاتم افزود: با توجه به اینکه شهرستان خاتم به لحاظ اقلیمی بیشتر  در معرض اینگونه بیماریها قرار دارد مسئولین شهرستان باید توجه ویژه در مقوله آموزش و پیشگیری  این نوع بیماریها در شهرستان داشته باشند.

ور در ادامه خاطر نشان ساخت: مسئولین روابط عمومیهای ادارات و رابطین بهداشت ادارات باید جدی تر به مقوله بیماریهای زئونوز نگاه کنند و در ترویج  شاخصه های آموزش و پیشگیری  این نوع بیماریها نه تنها  در ادارات خود بلکه در جامعه  نیز اهتمام ورزند.

آدرس کوتاه :