جلسه آموزشي اعضاي هيات اجرائي ستاد انتخابات شهرستان خاتم برگزار شد

جلسه آموزشي اعضاي هيات اجرائي ستاد انتخابات شهرستان خاتم برگزار شدبه گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ، محمد علي شاه حسيني فرماندار و رئيس هيات اجرائي شهرستان خاتم در ابتداي اين جلسه تصريح كرد انتخابات اين دوره به لحاظ اجرائي تفاوت زيادي با انتخابات دوره هاي قبلي دارد چرا كه در اين مرحله تمامي فرايند انتخابات به صورت رايانه اي مي باشد و لذا بايد كليه اعضاي ستاد انتخابات آموزشهاي لازم را در هرچه بهتر برگزار شدن اين دوره از انتخابات فرا گيرند .

وي در ادامه افزود ما اعضاي هيات اجرائي مسئول هستيم تابا توجه به حساسيتهاي اين دوره انتخابات را به نحو مطلوب برگزار نمائيم و لذا از كليه اعضا مي خواهم تمامي مطالب را به نحو احسن فرا گيرند تا انشا ا... شاهد برگزاري انتخاباتي سالم و با شكوه در اين منطقه باشيم .

خردمند مسئول كميته آموزش ستاد انتخابات استان نيز در ادامه به دستورالعمل ارسالي از وزارت كشور اشاره و تصريح كرد تمامي اعضاي هيات اجرائي بايد اين دستورالعمل را مطالعه و اين جلسه آموزشي را جدي گرفته و مباحث را به نحو احسن فرا گيرند تا اشا ا... شاهد اجراي انتخابات خوبي در استان باشيم .

لازم به ذكر است اين جلسه آموزشي به مدت 8 ساعت در محل فرمانداري برگزار و اعضا هيات اجرائي با قوانين و مقررات و نحوه اجراي انتخابات آشنا شدند .