جشن ميلاد كوثر در سالن آیت ا...خاتمی هرات برگزار گرديد

جشن ميلاد كوثر در سالن آیت ا...خاتمی هرات برگزار گرديد


بمناسبت ولادت حضرت فاطمه (س)

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم به همت بسیج دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی  خاتم  جشن ميلاد كوثر  بمناسبت سالروز ولادت  با سعادت حضرت فاطمه  زهرا (س) با حضور جمع كثيري از دانشجويان و بانوان در سالن اجتماعات آیت ا...خاتمی هرات  برگزار گرديد.
سخنرانان اين جشن برالگو قرار دادن حضرت زهرا (س) در زندگي تاكيد كردند و در رابطه با نقش آفريني زنان در جامعه و خانواده مطالبي ارائه نمودند.