شناسه : 1469551
همزمان باگرامیداشت هفته جهانی کودک صورت گرفت؛

جشن قرآنی دانش آموزان اول ابتدائی دبستان شهید آیت الله عفاری خاتم


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛  مراسم جشن قرآن با حضور دانش آموزان اول دبستان شهید آیت الله غفاری خاتم جهت تبیین آموزش درس قرآن و بهرمندی از دستورات نورانی آن در زندگی انسان برگزارشد. در ادامه این برنامه پس  از عبور دانش آموزان  از زیر قرآن و مزین کردن کلاس  و کتاب های قرآنی به روبان و گل دسته های بسیار زیبا ، فعالیت قرآنی کلاس  اول با حضور مربی قرآنی نجمه دهقان زاده و آموزگار  اول  حمیده چوب فروش زاده رسما آغاز و دانش آموزان فراگیری و آشنائی با مطالب کتاب آسمانی را جشن گرفتند. گفتنی است:  این آئین زیبا در آستانه شروع هفته جهانی کودک که توام با برپائی جشن های کوکان بود برگزارشد.  
همزمان باگرامیداشت هفته جهانی کودک صورت گرفت؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛  مراسم جشن قرآن با حضور دانش آموزان اول دبستان شهید آیت الله غفاری خاتم جهت تبیین آموزش درس قرآن و بهرمندی از دستورات نورانی آن در زندگی انسان برگزارشد.

در ادامه این برنامه پس  از عبور دانش آموزان  از زیر قرآن و مزین کردن کلاس  و کتاب های قرآنی به روبان و گل دسته های بسیار زیبا ، فعالیت قرآنی کلاس  اول با حضور مربی قرآنی نجمه دهقان زاده و آموزگار  اول  حمیده چوب فروش زاده رسما آغاز و دانش آموزان فراگیری و آشنائی با مطالب کتاب آسمانی را جشن گرفتند.

گفتنی است:  این آئین زیبا در آستانه شروع هفته جهانی کودک که توام با برپائی جشن های کوکان بود برگزارشد.

 

آدرس کوتاه :