جشن عاطفه‌ها براي كمك به دانش‌آموزان نيازمند در سطح شهرستان خاتم برگزار شد .

جشن عاطفه‌ها براي كمك به دانش‌آموزان نيازمند در سطح شهرستان خاتم برگزار شد .سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان كه به همراه جمعي از مسئولين شهرستان در اولين ساعات برگزاري جشن در اين حضور يافته بود تصريح كرد جشن عاطفه‌ها هر ساله همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد براي ياري و كمك به دانش‌آموزان بي‌بضاعت و نيازمند با همكاري و مساعدت مردم توسط كميته امداد امام خميني  در سراسر كشور برگزار مي‌شود.

امامي در ادامه افزود شهرستان خاتم يكي از مناطق محروم كشور محسوب مي شود كه خانواده هاي زيادي تحت پوشش نهادهاي حمايتي بوده و جهت تأمين لوازم التحرير، پوشاك و ... با مشكل مواجه مي باشند و با برگزاري چنين برنامه هايي قسمتي از مشكلات آنها برطرف خواهد شد .

وي در پايان از خيرين و مردم شهرستان دعوت كرد با حضور پررنگ خود در اين قبيل برنامه ها موجبات شادي و خوشحالي خانواده هاي بي بضاعت را فراهم نمايند .

 

رابط عمومي فرمانداري خاتم