جشن شکوفه ها 29 شهریور ماه در مدارس ابتدایی خاتم برگزار می شود

جشن شکوفه ها 29 شهریور ماه در مدارس ابتدایی خاتم برگزار می شود


برگزاري جشن شکوفه ها

مصطفي عبداني معاون آموزشي و دبیرستاد پروژه مهر آموزش وپرورش خاتم در مصاحبه با روابط عمومي فرمانداري خاتم :برگزاري جشن شکوفه ها برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی در 29 شهریور ماه در تمام مدارس ابتدایی اين شهرستان را ، ياد آور شد و از تحصيل بيش از ۳۰۰۰دانش آموز در۴۸آموزشگاه شهرستان خاتم در سال جاري خبر داد.

ايشان بر لزوم توجه به مباحث مربوط به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش تاکید كرد و گفت:محور تمام فعالیت های تبلیغی وتوجیهی می بایست بر اساس تغییر ساختار جدید آموزشی باشد وطوری برنامه ریزی شود که تمام خانواده ها ودانش آموزان در خصوص این تغییرات اطلاعات کافی داشته باشند .

وي همزمانی بازگشایی مدارس با ایام پرفروغ هفته دفاع مقدس  را فرصت مناسبی برای گسترش فرهنگ ایثار وشهادت دانست وبر لزوم برنامه ریزی در این خصوص تاکید کرد.