جشن بزرگ میلاد کوثردر خاتم

جشن بزرگ میلاد کوثردر خاتم به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: سرود ملی،مولودی  خوانی،اجرای حرکات ورزشی،قصه گویی، سخنرانی ازجمله برنامه های این مراسم بود.