جشنواره قصه گويي بومي-محلي شهرستان خاتم در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

جشنواره قصه گويي بومي-محلي شهرستان خاتم در اسفند ماه برگزار خواهد شد.


برگزاري جشنواره قصه گويي بومي – محلي در شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم ، "محمد علي شاه حسيني" روز شنبه درجلسه اي كه با حضور مدير كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان وجمعي از مسئولان شهرستان خاتم در فرمانداري خاتم برگزار شد با اشاره به توجه عميق مسئولان به فرهنگ بومي و محلي درشهرستان خاتم تصريح كرد: مردم بايد هرچه بيشتر با فرهنگ خود آشنا شوند و همچنين بايد درتقويت و توسعه فرهنگ بومي ومحلي درچارچوب مذهب و شريعت ، تلاش نمائيم .

وي دربخش ديگري از سخنان خود به فعاليتهاي كانون فكري كودكان ونوجوانان درشهرستان خاتم اشاره كردو از تلاشهاي مدير كانون پررورش فكري كودكان ونوجوانان استان به خاطر اقدامات فرهنگي دراين زمينه قدرداني و اظهار اميدواري كرد: با جذب اعتبارات مناسب بيش ازپيش شاهد توسعه فعاليتها فرهنگي مربوط به كودكان ونوجوانان دراين شهرستان باشيم .

عليرضا جلالي مدير كانون پرورش كودكان ونوجوانان استان نيز در اين جلسه  اهميت دادن به فرهنگ و گويش محلي،زنده نگه داشتن ادبيات بومي،تربيت غير مستقيم از طريق قصه گويي ،نزديك شدن نسل جديد و قديم و بها دادن به اشخاص سالمند و استفاده از تجربيات آنها از جمله اهداف اين جشنواره اعلام كرد.

در اين جلسه هم چنين اعضا به بيان نظرات و پيشنهادات خود در خصوص نحوه برگزاري جشنواره پرداختند و در پايان مقرر گرديد جشنواره قصه گويي بومي اين شهرستان با همكاري كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان،فرمانداري  و ادارات فرهنگي شهرستان در اسفند ماه برگزار گردد.