جشنواره قربان تا غدیر در شهرستان خاتم برگزار شد

جشنواره قربان تا غدیر در شهرستان خاتم برگزار شداين همايش با حضور هنرمندان خوشنويس شهرستان خاتم ، ميبد و اردكان و همچنين با حضور اساتيد بزرگ خوشنويس كشور همچون استاد شمس الدين ابولوفا حسيني ، استاد فروزنده ،استاد فرزانه رحيمي ، و استاد خوشنويس استان يزد استاد رهبران برگزار شد.

فرماندار شهرستان خاتم در اين همايش طي سخناني بر اهميت نقش هنر خوشنويسي در تهذيب و سير اله الله تاكيد كرد.

ايشان در بخش ديگري از سخنان خود ضمن خير مقدم به اساتيد شركت كننده در اين جشنواره بزرگ اظهار اميدواري كرد : اين جشنواره بتواند به پيشبرد هنر خوشنويسي در استان و شهرستان كمك كند.

گفتني است : در اين جشنواره 70 اثر شركت كننده در جشنواره رضوي استان ، آثاري از اساتيد بزرگ عضو هيئت داوران و آثار شركت كننده در بخش مسابقه از استانهاي فارس ، آذربايجان ، يزد و غيره به مدت يك هفته در حسينه صاحب الزمان شهر هرات به نمايش گذاشته شده است .

هنرمندان خوشنويس ميبد و اردكان پس از شركت در همايش و مراسم افتتاحيه از آثار باستاني و جاذبه هاي طبيعي و گردشگري شهرستان نظير قلعه ملكي ، سرچشمه ، مركز تحقيقات هوبره و قلعه مروست بازديد كرد.

اين جشنواره براي اولين بار در شهرستان خاتم به همت انجمن خوشنويسان شهرستان و با پشتيباني فرماندار شهرستان و در راستاي ترويج و توسعه فرهنگ و هنر شهرستان برگزار گرديده است .