شناسه : 338672

جذب صد درصد بودجه پژوهشی دردانشگاه آزاد اسلامی خاتم


بنا به اعلام دبیر خانه شورای منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه پژوهش   دانشگاه آزاد اسلامی خاتم   موفق به جذب صد در صد بودجه پژوهشی سال 1390 شد. کرامت تیموری زاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم در گفتگو با روابط عمومي فرمانداري خاتم   ضمن بیان این مطلب افزود : این بودجه در سال90بیشتر در خصوص تجهیز و تأمین سخت افزارها، انجام طرح های پژوهشی اعضاء هیأت علمی هزینه شده است. وی اظهار امیدواری کرد: انشاء ا... در سال 1391با حمایت از طرحهای پژوهشی در راستای پیشرفت علمی کشور قدهای مثبتی بر داشته شود. گفتنی است: دانشگاه آزاد اسلامی خاتم   برای اولین بار   است که صد در صد بودجه پژوهشی را بر اساس بخشنامه های دبیرخانه شورای منطقه هفت   در قسمت های مربوطه هزینه می نماید .

بنا به اعلام دبیر خانه شورای منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه پژوهش  دانشگاه آزاد اسلامی خاتم  موفق به جذب صد در صد بودجه پژوهشی سال 1390 شد.

کرامت تیموری زاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاتم در گفتگو با روابط عمومي فرمانداري خاتم  ضمن بیان این مطلب افزود :این بودجه در سال90بیشتر در خصوص تجهیز و تأمین سخت افزارها، انجام طرح های پژوهشی اعضاء هیأت علمی هزینه شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: انشاء ا... در سال 1391با حمایت از طرحهای پژوهشی در راستای پیشرفت علمی کشور قدهای مثبتی بر داشته شود.

گفتنی است: دانشگاه آزاد اسلامی خاتم  برای اولین بار  است که صد در صد بودجه پژوهشی را بر اساس بخشنامه های دبیرخانه شورای منطقه هفت  در قسمت های مربوطه هزینه می نماید .

آدرس کوتاه :