شناسه : 351352
فرماندار خاتم اعلام كرد :

جايگاه CNG شهر هرات به زودي راه اندازي مي شود


بنا به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم به دنبال بازديد امروز خود از جايگاههاي CNG شهرهاي هرات و مروست اعلام كرد ساخت اين جايگاهها كه از حدود 4 ماه پيش آغاز شده 85 درصد پيشرفت فيزيكي دارد .
فرماندار خاتم اعلام كرد :

وي خاطرنشان كرد كه با توجه به خريداري و تأمين تجهيزات مربوطه و حمل بخشي از آن به شهرستان اميدواريم جايگاه CNG شهر هرات به محض تزريق گاز به شبكه داخلي شهر هرات آماده بهره برداري گردد .

وي همچنين زمان بهره برداري از جايگاه شهر هرات را حداكثر بين يك تا دو ماه آينده به شرط تزريق گاز اعلام و از شركت هاي گاز و نفت استان خواستار تسريع در راه اندازي ، حتي در زماني كمتر از مدت اعلام شده گرديد .

گفتني است در اين صورت ، از آغاز عمليات احداث تا راه اندازي جايگاه CNG شهر هرات تنها 6 ماه زمان صرف مي شود كه اين سرعت عمل با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و نبود جايگاه CNG در شهرستان خاتم همواره مورد پيگيري فرماندار شهرستان بوده است .  

آدرس کوتاه :