شناسه : 24468254

ثبت برگ زرینی دیگر در تاریخ ورزش شهرستان خاتم؛جوانان کونگ فو کار شهرستان خاتم سرافرازانه به خانه بازگشتند


افتخار آفرینان کونگ فو کارشهرستان خاتم در مسابقات قهرمانی  کشور موفق به کسب مقام  شدند. این مسابقات که به میزبانی استان یزد برگزار شد آقایان مجتبی دهقان از خاتم به نمایندگی از استان یزد در این مسابقات موفق به کسب مدال طلا شد و آقای صالح فتحی به مقام دوم دست یافت.  

افتخار آفرینان کونگ فو کارشهرستان خاتم در مسابقات قهرمانی  کشور موفق به کسب مقام  شدند.

این مسابقات که به میزبانی استان یزد برگزار شد آقایان مجتبی دهقان از خاتم به نمایندگی از استان یزد در این مسابقات موفق به کسب مدال طلا شد و آقای صالح فتحی به مقام دوم دست یافت.

 آدرس کوتاه :