شناسه : 362880
تیم کوهنوردی صبا خاتم به قله دنا صعود کرد

تیم کوهنوردی صبا خاتم به قله دنا صعود کرد


تیم کوهنوردی صبا خاتم روز پنج شنبه 8/5/88 به قله دنا صعود کرد
تیم کوهنوردی صبا خاتم به قله دنا صعود کرد

سرپرست گروه(سعيد يزداني ) اظهار داشت: قله حوض دال  از جمله 44 قله دنا با ارتفاع بالای سه هزار و 800 تا چهار هزار400 متر است که دارای مسیری سخت با شیبهای تند می باشد و این تیم بعد از شش ساعت راهپیمایی توانست به قله صعود کرده و پرچم مقدس جمهوری اسلامی را در نوک قله به اهتزار در آورد.وي افزود ورزش را عاملی برای سلامتی و تندرستی جسم و جان و نشاط  روحی برشمرد

تیـم کـوهـنـوردی شهرستان متشـکـل از 15کوهنورد ميباشد

ايستاد از چپ به راست : سيد حسن پورحسيني .سعيد يزداني . وحيد فيروزي فر .علي سليم مقدم .محمدرضا بذرافشان . عليرضا بابايي .ذبيع الله فلاحتي . سيد احمد ساطوريان .مهدي فلاحتي . حسين يعقوبيان

نشته از چپ به راست :سيد حسن نورالديني . علي اصغر يزداني .عطائي . محمدرضا فلاحتي . مسعود كريمي


خبر از سيد حسن پورحسيني


آدرس کوتاه :