تکمیل مجتمع فرهنگی یکی از مهمترین مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان

تکمیل مجتمع فرهنگی یکی از مهمترین مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر شهرستانبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان خاتم:میربهبودی در این نشست بیان نمود: یکی از الویت های اصلی شهرستان در حوزه زیر ساختی ، زیر ساخت فرهنگی و هنری می باشد که متاسفانه در شهرستان خاتم این مجتمع بلاتکلیف مانده و هدر مروست نیز هنوز به بهره برداری نرسیده است.

میربهبودی  در این نشست خواستار تکمیل و تامین اعتبار این پروژه نیمه تمام شد.